Arbeidsdeskundige onderzoeken :

Arbeidsdeskundig WIA Onderzoek om te bepalen wat de te nemen stappen zijn bij langdurige    arbeidsongeschiktheid van werknemers om WIA instroom en loonsancties van het UWV te voorkomen.

Arbeidsdeskundig Mobiliteitsonderzoek om vastgelopen re-integratie trajecten weer in beweging te krijgen en richting te geven.