Werkplekonderzoek :

  • Preventief Werkplekonderzoek : Er zullen algemene adviezen gegeven worden over werkhouding, inrichting werkplek, gebruik van hulpmiddelen en werkplekaanpassingen.
  • Indicatief Werkplekonderzoek : Op indicatie van klachten beleving zal de werkplek onderzocht worden. Ook zal onderzocht worden of er een verband is tussen PSA, algemene stress beleving en de klachten beleving. Hieruit volgt advies over te nemen stappen met betrekking tot medisch advies inwinnen en over  werkhouding, inrichting werkplek, gebruik hulpmiddelen en werkplekaanpassingen. De privé situatie wordt hier ook in belicht.