MSG Advies helpt daar waar U het nodig heeft!

Groeimodel Gezondheidsmanagement

Groeimodel-Gezondheidsmanagement-MSG-Advies_01
Groeimodel-Gezondheidsmanagement-MSG-Advies_02
Groeimodel-Gezondheidsmanagement-MSG-Advies_03
Groeimodel-Gezondheidsmanagement-MSG-Advies_04
Groeimodel-Gezondheidsmanagement-MSG-Advies_05
Groeimodel-Gezondheidsmanagement-MSG-Advies_06
Groeimodel-Gezondheidsmanagement-MSG-Advies_07
Groeimodel-Gezondheidsmanagement-MSG-Advies_08 Groeimodel-Gezondheidsmanagement-MSG-Advies_09

Wij zijn gespecialiseerd in het creëren van zorgvuldig en duidelijke gezondheidsmanagement waarmee de arbeidsdeelname zal verhogen (= ziekteverzuim verlagen). Wij schromen er niet voor om zaken op het scherpst van de snede en respectvol te bespreken en te benoemen, zonder daarbij de menselijke kant uit het oog te verliezen. Wij ondersteunen op uitvoerend niveau tot beleidsmatig niveau, met diverse producten, om tot Mobiliteit te komen op het gebied van ARBO- en Gezondheidsmanagement. Wij gaan er daarbij van uit dat de Sociale zekerheid wetgeving er is voor de ondersteuning van werknemer en werkgever. De belangen voor werkgever en werknemer zijn gelijk. Al voelt dat soms niet zo.
De werkwijze van MSG Advies vindt plaats binnen de volgende kaders :

o Burgerlijk Wetboek
o Beleidsregels beoordelingskader poortwachter van het UWV.
o STECR Werkwijzers
o De voor de branche geldende CAO
o NVAB Richtlijnen
o Gezond verstand

Hiermee wordt het geven van een duidelijk advies en een onafhankelijke benadering gewaarborgd.

MSG Advies werkt met het Groeimodel Gezondheidsmanagement.